Задайте питання

Курс гривні

Валюта Міжбанк НБУ
26.79 26.253649
31.4032 32.333994
0.4662 0.46189
* акутально на 23/03/2018

Основні види акредитивів

У сфері митного законодавства і всієї юриспруденції в цілому, акредитивом прийнято називати форму розрахунків, яка застосовується у відносинах між юридичними особами. Суттю цього виду розрахунків є операція, що здійснюється між банком, послугами якого скористався відправник і банком одержувача. Під час розрахунку по одному з видів акредитива, який діє в інтересах платника, банк (емітент) бере на себе зобов'язання здійснити фінансові операції за рахунок попередньо заброньованих коштів або під свою гарантію. Оплата відбувається на користь банку одержувача коштів (бенефіціара) після надання останнім необхідної товарно-транспортної документації, яка засвідчує факт відвантаження товару і відповідає всім вимогам акредитива. Дана форма розрахунку дає можливість надавати повноваження іншим банкам (обраний для цього банк називають «виконуючим») для проведення подібних платежів. Виконуючим банком може бути обраний банк-емітент або банк-бенефіціар, а також будь-які інші банки. Грошовий акредитив відособлений, що робить його абсолютно незалежним від договору між юридичними особами.

Будь-які види акредитивів прийнято вважати найбільш безпечною формою розрахунків, яка має дуже високий рівень надійності. Усі умови угоди, у тому числі і терміни виконання платежів, фіксуються в заяві під час її оформлення. При всіх перерахованих особливотях подібна форма розрахунку має деяі недоліки – процедура характеризується високим рівнем складності, а також досить високою комісією, яку стягують банки. Митний кодекс не забороняє використовувати акредитиви в якості способу розрахунку за імпортований або експортований товар між відправляючою та приймаючою сторонами – все регулюється законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» і підзаконними актами.

Іншими словами, документарний акредитив, є зобов'язанням банку-емітенту виконати платіж на користь бенефіціара (продавцю), якщо той надасть йому необхідні документи, оформлені так, як того вимагають умови акредитива.

У статті розглянемо такі види акредитивів:

  • відзивні і безвідзивні;
  • підтверджені та непідтверджені;
  • депоновані (покриті) і гарантовані (непокриті);
  • трансферабельні;
  • «з червоним застереженням»;
  • з платежем за пред'явленням;
  • з відстроченим платежем;
  • револьверні (відновлювальні);
  • резервні.

Акредитиви відкличні і безвідкличні

Безвідкличні акредитиви можна змінювати або анулювати за ініціативою банку-емітента (банку, що відкрив акредитив), це робиться у випадку вказівки наказодавця акредитива виключно після того, як буде отримано згоду компанії, на користь якої відбувалося відкриття акредитива (бенефіціара), на повне анулювання акредитиву або зміну будь-яких його моментів.

Відкличні акредитиви можна змінювати або анулювати в будь-який час по ініціативі банку-емітента за вказівкою наказодавця без необхідності попереднього повідомлення про це бенефіціара. Проте, якщо банку надати коректно оформлені документи до того моменту, як акредитив буде відкликаний, банк-емітент зобов'язується виконати платіж у відповідності з акредитивом.

Сьогодні міжнародна практика використовує виключно безвідкличний вид акредитивів.

Підтверджені і непідтверджені акредитиви

Зобов'язання оплати непідтвердженого акредитива покладається на банк-емітент. При цьому підтвердження акредитива з боку третього банку дає можливість, банку-бенефіціару забезпечити повністю самостійне, рівноцінне зобов'язання підтверджувати виконання платежу в рамках акредитива. Слід зазначити, що підтвердження даного виду акредитива необхідно банку-бенефіціару, у разі високого кредитного ризику банку-емітента або самої держави, в якому знаходитися емітент.

Покритий і непокритий акредитив

Покритий (він же «депонований») акредитив передбачає перерахування на рахункунок виконуючого банку банком-емітентом суми акредитива за рахунок коштів платника, або наданих йому в кредит при відкритті акредитива. Гроші залишаються на рахунках протягом усього терміну дії акредитива. Що стосується непокритого (він же «гарантований») акредитива – при його відкритті банк-емітент не здійснює перерахування, а тільки надає виконуючому банку спеціальне право списання коштів з кореспондентського рахунку в межах суми акредитива.

Коротко про інші види акредитивів

По трансферабельному (переказному) акредитиву бенефіціар може дати виконуючому банку право переведення всієї суми або її частини третім особам (другі бенефіціари).

Завдяки акредитивам «з червоним застереженням», експортер має можливість одержати частку коштів від суми акредитива в якості авансу без подання товаророзпорядчої документації. Можливість внесення авансового платежу використовується для фінансування закупівлі або виготовлення товарів на експорт, що постачаються на умовах акредитива.

Платіж за акредитивом по пред'явленню здійснюється відразу після надання банку паперів по умовам акредитива і проведення перевірки даної документації.

Платіж за відстроченым акредитивом виконують не відразу, а лише після закінчення терміну (вказується в акредитиві) з моменту надання документів та їх перевірки. Даний вид акредитива виконує функцію відстрочення платежу для покупця. Для продавця забезпечується гарантія майбутнього отримання коштів у певний момент угоди.

Поновлюваний акредитив (т. зв. «револьверний») відкривають на певну частину вартості договору між юр. особами за умови обов'язкового відновлення початково заявленої суми за акредитивом або альтернативної суми коштів протягом певного терміну, а іноді після чергового використання акредитива. Револьверні акредитиви бувають некумулятивні та кумулятивні. Відновлення некумулятивного акредитива відбувається лише до початкової суми, а кумулятивний акредитив забезпечує додаток до відновлюваної сумі незайманого залишку коштів. Відновлювані акредитиви застосовуються для розрахунків за великими контрактами, які передбачають регулярне відвантаження визначеної кількості товару (партії), щоб мінімізувати витрати. Даний вид акредитива застосується, наприклад, при відвантаженні нафти на танкер.

«Stand-by» акредитив (резервний) застосовують в якості гарантії виконання контрагентом взятих умов договору. Складно назвати даний вид акредитива розрахунковим інструментом, скоріше це страховка від невиконання заявником (принципалом) своїх зобов'язань за контрактом.

Платежі за Stand-by акредитивом проводяться по факту надання документів, які зазначені в акредитиві (як правило це папери, що фіксують невиконання зобов'язань за договором з боку контрагента). В подібній ситуації бенефіціар, у разі порушення принципалом зобов'язань за договором може скористатися акредитивом. Подібні акредитиви в Сполучених Штатах Америки застосовуються дуже широко і навіть змогли стати повноцінною заміною звичних для нас гарантійних зобов'язань. Останні, за юрисдикції багатьох американських штатів, банки не мають права видавати. Крім того, за законами Канади застосування гарантій при веденні ЗЕД також забороняється.